Skip to main content

pencernaan

PENCERNAAN

Makanan kita terdiri atas karbohidrat, lipid, protein, mineral, vitamin dan air. Pengubahan makanan dari sejak awal hingga menjadi berbentuk molekular yang siap untuk diserap melalui dinding usus, disebut pencernaan makanan dan proses ini berlangsung dalam sistem pencernaan makanan yang terdiri atas beberapa organ tubuh, yaitu mulut, lambung, dan usus dengan bantuan pankreas dan empedu.

Pencernaan dalam mulut dapat dilakukan secara mekanik (pengunyahan) oleh gigi maupun secara kimiawi (menggunakan air ludah/saliva). Ada tiga kelenjar saliva yaitu kelenjar parotis, submandibular dan sublingual.

Kelenjar sublingual adalah kelenjar saliva yang paling kecil, terletak dibawah lidah bagian depan. Kelenjar submandibular atau disebut juga submaksilaris terletak dibelakang kelenjar sublingual dan lebih dalam. Kelenjar parotid ialah kelenjar saliva paling besar dan terletak di bagian atas mulut di depan telinga.

Fungsi ptialin adalah untuk memecah amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Proses ini berjalan lebih baikjika makanan dikunyah lebih halus. Enzim ptialin bekerja lebih optimal pada pH 6,6. Karena musin adalah suatu Zat yang kental dan licin, maka saliva mempunyai fungsi untuk membasahi makanan dan sebagai pelumas yang memudahkan atau memperlancar proses menelan makanan.

Pencernaan dalam Lambung

Makanan yang telah dikunyah dalam mulut ditelan melalui esofagus masuk ke dalam lambung, karena adanya gerak peristaltik pada esofagus yang dibantu oleh adanya mukus.Dalam lambung terdapat cairan yang berfungsi terutama untuk pencernaan protein dengan cara hidrolisis.

Cairan lambung terdiri atas 99,4 % air dan sisanya terdiri atas zat anorganik maupun zat organik. Zat anorgnik antara lain HCl, NaCl, KCl dan fosfat, sedangkan zat organiknya pepsin, renin dan lipase.

Dinding lambung tersusun atas 2 macam kelenjar yaitu kelenjar sel utama (Chief Cell) dan sel parietal. Campuran sekresi keduanya disebut getah lambung.

Asam HCI

Asam HCI dihasilkan oleh sel-sel parietal. Adanya asam HCI ini menyebabkan cairan dalam lambung bersifat asam dengan pH antara1,0 dan 2,0. Dengan demikian asam HCI mempunyai fungsi sebagai berikut :

I. Merupakan kerja pendahuluan terhadap protein sebelum dipecah oleh pepsin, yaitu

berupa denaturasi dan hidrolisis.

2. Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin.

3. Mempermudah penyerapan Fe-.

4. Sedikit menghidrolisis suatu disakarida.

5. Merangsang pengeluaran sekretin, suatu honnon yang terdapat dalam usus dua belas jari (duodenurn).

6, Mencegah terjadinya fermentasi dalam lambung oleh mikroorganisme.

Pepsin

Suatu enzim yang berguna untuk memecah molekul protein menjadi pepton dan proteosa. Enzim ini dihasilkan oleh sel-sel utama lambung dalam bentuk pepsinogen, yaitu calon enzim yang belum aktif. Istilah untuk enzim yang belum aktif dinamakan zimogen. Pepsinogen ini diubah kemudian menjadi pepsin yang aktif dengan adanya asam HCI, sedangkan pepsin yang terjadi dapat menjadi katalis dalam reaksi perubahan pepsinogen menjadi pepsin (otokatalis).

Pepsin juga dapat menggumpalkan susu. Kasein yang terdapat dalam susu diubah menjadi parakasein oleh ion Ca++ baru kemudian terjadi pemecahan.

Lipase

Enzim ini merupakan katalis pada raksi pemecahan molekul lipid. Enzim lipase bekerja secara optimal pada pH antara 5,5 – 5,7 dan dengan demikian dalam lambung tidak bekerja secara efektif dan optimal.

Renin

Enzim ini berasal dari prorenin, yaitu suatu gimogeng yang dengan suasana asam berubah menjadi renin. Renin sangat penting dalam pencernaan makanan pada bayi karena dapat mengubah kasein yang terdapat dalam susu menjadi parakasein. dengan bantuan ion Ca++ Dengan proses pengubahan ini maka protein susu yang sudah ada dalam lambung bayi tidak keluar terlalu cepat dan parakasein dapat dihidrolisis lebih Ianjut dan digunakan sebagai makanan bagi bayi. . Dalam lambung orang dewasa tidak terdapat renin.

Mukus atau Lendir

Mulkus atau lendir ini adalah suatu glikoprotcin (musin) yang dihasilkan oleh sel-sel pada dinding lambung.

Mukus ini berfungsi melindungi sel·sel dinding lambung dari asam HCI maupun dari enzim pemecah protein. Namun apabila produksi asam HCI terlalu banyak (asidosis) atau lambung dalam keadaan kosong, maka sel-sel dinding lambung akan terkena pengruh asam HCl dan menyebabkan rasa nyeri pada lambung.

Pencernaan dalam Usus

Makanan yang telah dicerna dalam lambung, secara berkala dikeluarkan dan masuk ke dalam duodenum melalui katup pilorus yang dapat membuka dan menutup. Ada dua organ tubuh yang mempunyai peranan penting dalam proses pencemaan makanan dalam usus, yaitu pankreas, empedu dan usus sendiri. Baik pankreas maupun empedu memproduksi cairan (bersifat basa) yang disalurkan kedalam duodenum pada tempat dekat katup pilorus. Oleh karena itu cairan makanan yang bersifat asam akan dinetralkan dan akhirnya bersifat basa. Suasana basa ini merupakan syarat bekerjanya. enzim-enzim yang menjadi katalis dalam proses pencemaan makanan dalam usus.

Cairan Pankreas

Pankreas memproduksi dan mengeluarkan cairan pankreas ke dalam duodenum oleh adanya rangsangan hormon. Masuknya campuran makanan yang bersifat asam ke dalam duodenum, menyebabkan duodenum memproduksi hormon yang disalurkan oleh darah ke pankreas, hati dan empedu untuk merangsang terbentuknya cairan pankreas dan cairan empedu.

Hormon tersebut adalah :

I. Sekretin, yang merangsang timbulnya cairan pankreas yang encer dan berkadar bikarbonat tinggi dan mengandung enzim sedikit.

2. Pankreozimin, yang merangsang timbulnya cairan pankreas yang kental dan berkadar bikarbonat rendah serta mengandung banyak enzim.

3. Kolesistokinin, yang mempengamhi kantung empedu untuk berkontraksi sehingga dapat mengeluarkan cairan dari dalamnya.

4. Enterokinin, yang merangsang terbentuknya cairan usus.

Cairan pankreas merupakan cairan yangjemih. mempunyai pH antara 7,5 - 8,2. Selama 24 jam dihasilkan kira-kira 500 ml cairan pankreas. Cairan ini terdiri atas 98,7 % air dan 1,3 % zat organik dan anorganik. Zat organik yang terdapat dalam cairan pankreas adalah protein dan beberapa enzim, antara lain :

1. Tripsin

Merupakan suatu enzim pemecah protein atau proeosa. Tripsin dapat bekerja dengan baik dalam hidrolisis protein pada antara 8,0 — 9,0.

2. Kimotripsin

Kimotripsin juga suatu enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam hidrolisis protein. Enzim ini dihasilkan oleh pankreas dalam bentuk kimotripsinogen. Kimotripsinogen diubah menjadi kimotripsin oleh adanya tripsin.

Kirnotripsin mempunyai daya mengendapkan protein susu. lebih besar daripada tripsin. Baik tripsin maupun kimotripsin mampu menghidrolisis protein, pepton dan proteosa menjadi polipeptida dan mempunyai pH optimum 8,0 — 9,0.

Peptidase

Hasil hidrolisis protein, pepton, protease oleh enzim tripsin dan kimotripsin adalah polipeptida. Polipeptida ini kemudian dihidrolisis lebih lanjut oleh enzim-enzim peptidase,antara lain:

1. Karboksi petidase, enzim yang memecah ikatan peptida pada ujung molekul yang mempunysi gugus karboksilat.

2. Amino peptidase, enzim yang memecah ikatan peptida pada ujung molekul yang mempunyai gugus amina.

Lipase

Lipase dalam cairan pankreas berfungasi sebagai katalis dalam proses hidrolisis lemak menjadi asam lemak, gliserol, monoasilgliserol dan diasilgliserol. Oleh karena lemak adalah suatu trigliserida, maka diasilgliserol adalah digliserida dan monoasilgliserida adalah monogliscrida. Aktivitas enzim lipase dapat bertambah dengan adanya ion CaH dan asam empedu, dan bekerja secara optimal pada pH 7,0 — 8,8. Pemecahan lemak dcngan cara hidrolisis dibantu oleh garam asam empedu yang terdapat dalam cairan empedu dan berfungsi sebagai emulgator. Dengan adanya garam asam empedu sebagai emulgator, maka lemak dalam usus dapat dipecah - pecah menjadi partikel - partikel kecil sebagai emulasi, sehingga luas permukaan lemak bertambah besar. Hal ini menyebabkan proses hidrolisis berjalan lebih cepat.

AmiIase

Amilase yang tcrdapat dalam cairan pankreas ini sama dengan amilase dalam saliva, yaitu berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis amilum, dekstrin dan glikogen menjadi maltosa. Enzim yang mempunyai pH optimum 6,9 dapat bekerja pada pH 6,5 — 7,2 dan sebagai aktivator diperlukan ion Cl.

Cairan Empedu

Cairan empedu merupakn cairan jernih, berwama kuning, agak kental dan mempunyai rasa pahit. Selama 24 jam dihasilkan cairan empedu sebanyak 500-700 ml dan mempunyai pH antara 6,9.- 7.7. Beberapa fungsi asam empedu antara lain :

1. Sebagai emulgator dalam proses pencemaan lemak dalam usus. I

2. Dapat megaktifkan lipase dalam cairan pankreas.

3. Membantu absorbsi asam-asam lemak, kolesterol, vitamin D dan K serta karoten.

4. Sebagai perangsang aliran cairan empedu dari hati.

5. Menjaga agar kolesterol tetap larut dalam cairan empedu sebab bila perbandingan

asam empedu dengan kolesterol rendah, akan menyebabkan terjadinya endapan kolesterol.

Cairan Usus

Cairan usus ini dihasilkan oleh kelenjar Brunner dan Lieberkuhn dcngan pengaruh dari enterokinin. Cairan usus mengandung enzim-enzim yang panting dalam proses pencernaan makanan yaitu sebagai berikut :

1. Karbohidrase,· enzim pcmecah karbohidrat. Enzim yang terdapat dalam cairan usus ini ialah maltase, sukrase dan laktase. Maltase adalah enzim yang memecah sukrosa menjadi glukosa., Sukrase memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Sedangkan laktase memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa.

2. Peptidase, enzim pemecah ikatan peptida. Enzim yang pentig dalam cairan usus adalah aminopcptidase, yaitu enzim yang memecah ikatan peptida pada ujung yang mempunyai gugus -NH2. Disamping itu terdapat pula tripeptidase yang memecah molekul tripeptida dan dipeptidase yang memecah molekul dipeptida.

3. Nukleotidase, bcrfungsi untuk memecah nuklcotida menjadi nuklcosida dan asam fosfat.

4. Nukleosidase, memecah nuklcosida menjadi basa purin atau basa pirimidin dan ribosa atau deoksiribosa.

5. Enterokinase, berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Enzim ini diproduksi oleh sel -sel duodenum.

6. Fosfatase, enzim yang memisahkan gugus fosfat dari senyawa fosfat organik, misalnya heksosafosfat, gliscrofosfat dan nuklcotida.

7. Fosfolipase, yang terdapat dalam cairan usus bcrfungsi sebagai enzim yang memecah fosfolipid (lesitin) menjadi gliserol, asam lemak. asam fosfat dan kolin.

Hasil Akhir Pencernaan

- Karbohidrat - Monosakarida (glukosa)

- Protein - asam-asam amino

- Lemak - asam lemak, gliserol, monogliscrida, digliserida walaupun beberapa lemak yang tidak dihidrolisis dapat diserap.

Jadi pada hakikatnya penceranan makanan ialah proses pengubahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kccil dan dapat diabsorbsi melalui dinding usus.

Comments

Popular posts from this blog

fibrosis paru / Pulmonary fibrosis

Fibrosis adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jaringan parut, sehingga fibrosis paru berarti jaringan parut seluruh paru-paru. Fibrosis paru dapat disebabkan oleh berbagai kondisi termasuk proses inflamasi kronis (sarkoidosis, granulomatosis Wegener), infeksi, agen lingkungan (asbes, silika, paparan gas-gas tertentu), paparan radiasi pengion (seperti terapi radiasi untuk mengobati tumor dari dada) , kronis kondisi (lupus, rheumatoid arthritis), dan obat-obat tertentu.
Dalam kondisi yang dikenal sebagai pneumonitis hipersensitivitas, fibrosis paru-paru dapat mengembangkan reaksi kekebalan setelah meningkat terhadap debu organik atau bahan kimia terhirup kerja. Kondisi ini paling sering hasil dari debu menghirup terkontaminasi dengan produk bakteri, jamur, atau binatang.
Pada beberapa orang, peradangan paru kronis dan fibrosis berkembang tanpa penyebab yang dapat diidentifikasikan. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki kondisi yang disebut idiopathic pulmonary fibrosis (…

RADANG TENGGOROKAN ( PHARYNGITIS )

RADANG TENGGOROKAN ( PHARYNGITIS )apa itu penyakit radang tenggorokan ?
Radang tenggorokan yang dalam bahasa medis disebut pharyngitis, adalah suatu penyakit radang yang menyerang batang tenggorok. Penyakit yang kerap disebut radang tenggorok itu ditandai adanya penebalan atau pembengkakan dinding tenggorokan, berwarna kemerahan, ada bintik-bintik putih, disertai adanya rasa sakit menelan.
Radang tenggorok bisa disebabkan infeksi virus atau kuman, disertai daya tahan tubuh yang lemah. Pengobatan dengan antibiotika hanya efektif pada radang yang disebabkan oleh kuman.
Untuk kasus radang tenggorok yang ringan, terkadang makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dengan buah-buahan yang kaya vitamin bisa menolong meredakan radang. Gejala radang tenggorokan sering merupakan pratanda penyakit flu atau pilek.
Radang Tenggorok atau Pharyngitis ada dua macam, yakni akut dan kronis:
1. Pharyngitis akut.Radang tenggorok yang masih baru, dengan gejala nyeri tenggorok dan kadang disertai demam da…

FIBIO ADENOMA MAMAE ( FAM )

Fibroadenoma mammae (FAM), umumnya menyerang para remaja dan wanita dengan usia di bawah 30 tahun. Adanya fibroadenoma atau yang biasa dikenal dengan tumor payudara membuat kaum wanita selalu cemas tentang keadaan pada dirinya. Terkadang mereka beranggapan bahwa tumor ini adalah sama dengan kanker. Yang perlu ditekankan adalah kecil kemungkinan dari fibroadenoma ini untuk menjadi kanker yang ganas. Di bawah ini saya akan membahas lebih lanjut tentang fibroadenoma mammae.
DEFINISI Fibroadenoma mammae adalah tumor jinak yang paling sering terjadi pada wanita. Tumor ini terdiri dari gabungan antara kelenjar glandula dan fibrosa. Secara histologi: intracanalicular fibroadenoma; fibroadenoma pada payudara yang secara tidak teratur dibentuk dari pemecahan antara stroma fibrosa yang mengandung serat jaringan epitel. pericanalicular fibroadenoma; fibroadenoma pada payudara yang menyerupai kelenjar atau kista yang dilingkari oleh jaringan epitel pada satu atau banyak lapisan. Tumor ini dibata…